21 Cdo 1120/2014
Datum rozhodnutí: 06.05.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 1120/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce JUDr. V. S. , proti žalované České republice Ministerstvu financí v Praze 1, Letenská č. 15/525, zastoupené JUDr. Alanem Korbelem, advokátem se sídlem v Praze 1 Novém Městě, Vodičkova č. 736/17, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 14/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. dubna 2013 č. j. 23 Co 148/2013-60, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2013 č. j. 23 Co 148/2013-60 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v něm byly uplatněny jiné dovolací důvody než ten, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. [podstatou námitek dovolatele je uplatnění důvodu zamatečnosti uvedeného v ustanovení § 229 odst. 1 písm. e) o. s. ř. a jeho nesouhlas se skutkovým stavem zjištěným odvolacím soudem a způsobem, jakým k jeho zjištění odvolací soud dospěl], a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. května 2014


JUDr. Jiří Doležílek předseda senátu