21 Cdo 1102/2014
Datum rozhodnutí: 28.04.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 1102/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Zdeňka Novotného v exekuční věci oprávněné České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 665/23, IČ 63998530, zastoupené JUDr. Tomášem Hlaváčkem, advokátem se sídlem v Praze, Kořenského č. 1107/15, proti povinnému P. V. , pro 59.862,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 22 EXE 633/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. listopadu 2013, č. j. 26 Co 306/2013 - 36, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. listopadu 2013, č. j. 26 Co 306/2013 - 36, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a následující zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. dubna 2014


JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu