21 Cdo 108/2017
Datum rozhodnutí: 16.05.2017
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 241a odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 108/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce JUDr. J. B., MJur , advokáta se sídlem v Brně-Žabovřeskách, Marie Steyskalové č. 767/62, jako insolvenčního správce dlužníka R. Č., IČO 46284176, proti žalovaným 1) JUDr. J. C., advokátu se sídlem v Praze 2 Novém Městě, Trojanova č. 342/18, zastoupenému Mgr. Bc. Tomášem Hodysem, advokátem se sídlem v Plzni Severním Předměstí, Lochotínská č. 1108/18, 2) JUDr. et Mgr. J. L., LL.M. , soudnímu exekutorovi se sídlem v Praze 1, Školská č. 695/38, zastoupenému JUDr. Pavlem Vyroubalem, advokátem se sídlem ve Vsetíně, Palackého č. 168, a 3) SYNOT REAL ESTATE, k. s. se sídlem v Praze 8 Libni, Sokolovská č. 541/198, IČO 26221276, zastoupenému Mgr. Radimem Němečkem, advokátem se sídlem v Uherském Hradišti, Kollárova č. 447, o neplatnost veřejné dobrovolné dražby, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 19 C 265/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky ve Zlíně ze dne 18. srpna 2016 č. j. 59 Co 236/2016-308, takto:

Dovolání žalobce se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky ve Zlíně ze dne 18. 8. 2016 č. j. 59 Co 236/2016-308 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť není splněn žádný z předpokladů přípustnosti dovolání uvedených v ustanovení § 237 o. s. ř. Na vyřešení otázky procesního práva kladené žalobcem v dovolání, zda je vhodné a účelné doručit stejnopis odvolání proti rozhodnutí o přerušení řízení těm účastníkům, jichž se týká, bylo-li o přerušení řízení rozhodnuto na návrh některého z účastníků řízení, nezávisí rozhodnutí odvolacího soudu o návrhu na přerušení řízení ve smyslu ustanovení § 237 o. s. ř., nýbrž jen závěr o tom, zda řízení netrpí vadou spočívající podle dovolatele v tom, že o odvolání žalovaného 1) proti usnesení soudu prvního stupně o přerušení řízení bylo odvolacím soudem rozhodnuto, aniž by odvolání proti tomuto rozhodnutí bylo zasláno žalobci na vědomí. Námitka takové vady řízení však představuje uplatnění jiného dovolacího důvodu než toho, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. května 2017

JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu