21 Cdo 1075/2014
Datum rozhodnutí: 28.04.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř.21 Cdo 1075/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Zdeňka Novotného v exekuční věci oprávněné Renegade North LLC se sídlem 3411 Silverside Road, Rodney Bldg., Suite 104, Wilmington, Delaware 19810, Spojené státy americké, zastoupené Mgr. Danielem Hrbáčem, advokátem se sídlem v Brně, Šumavská č. 35, proti povinnému J. R. , pro 52.218,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 12 EXE 2662/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě, ze dne 21. května 2013, č. j. 54 Co 358/2013 - 140, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě, ze dne 21. května 2013, č. j. 54 Co 358/2013 - 140, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a následující zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. dubna 2014


JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu