21 Cdo 1047/2017
Datum rozhodnutí: 20.04.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.21 Cdo 1044, 1047/2017
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Jiřího Doležílka v právní věci žalobkyně IKL a.s. , se sídlem v Praze 6, Na Kocínce č. 210/3, IČO 264 82 959, zastoupené Beatrijs Heyninck, evropskou advokátkou se sídlem v Praze 6, Na Kocínce č. 210/3, proti žalovanému 1) J. B. , 2) M. B. , oběma zastoupeným JUDr. Mojmírem Ježkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Betlémské náměstí č. 351/6, a 3) Ing. M. B. , zemřelému dne 4. dubna 2013, o návrhu na obnovu řízení a ustanovení opatrovníka, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 8 C 254/2010, o dovoláních žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. září 2016 č. j. 28 Co 422/2016-260 a proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. září 2016 č. j. 28 Co 423/2016-262, takto:

I. Dovolání se odmítají .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2016 č. j. 28 Co 422/2016-260 a proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2016 č. j. 28 Co 423/2016-262 nejsou přípustná podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť obě rozhodnutí odvolacího soudu jsou v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k otázce přerušení řízení vedeného proti neznámým dědicům do skončení řízení o zůstavitelově dědictví srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2008 sp. zn. 21 Cdo 5145/2007, uveřejněné pod č. 70, roč. 2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto obě dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. dubna 2017 JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. předseda senátu