21 Cdo 1039/2014
Datum rozhodnutí: 05.08.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.21 Cdo 1039/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Ljubomírem Drápalem v právní věci žalobkyně Mgr. M. S. , proti žalované Základní škole Brodek u Přerova, okres Přerov , se sídlem v Brodku u Přerova, Majetínská č. 275, IČO 47184213, zastoupené JUDr. Radkem Rozmánkem, advokátem se sídlem v Olomouci, Švédská č. 412/6, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 15 C 566/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. října 2013 č.j. 16 Co 49/2013-312, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.10.2013 č.j. 16 Co 49/2013-312 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o.s.ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. srpna 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu