21 Cdo 1038/2002
Datum rozhodnutí: 26.11.2002
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. b) předpisu č. 99/1963Sb., § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 237 odst. 3 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
21 Cdo 1038/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce J. V., zastoupeného advokátem, proti žalovanému O., a.s., člen koncernu K. I., a.s., o odškodnění nemoci z povolání, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 40 C 106/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. března 2002 č.j. 16 Co 48/2002-42, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.3.2002 č.j. 16 Co 48/2002-42, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 25.10.2001 č.j. 40 C 106/2001-29 ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst.1 písm.b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst.1 písm.c) o.s.ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce - s ohledem na to, že vychází z ustálené judikatury soudů (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1.12.2000 sp. zn. 21 Cdo 2805/99, uveřejněný pod č. 45 v časopise Soudní judikatura, roč. 2001) - zásadní význam (§ 237 odst.3 o.s.ř.). Usnesení o odmítnutí tohoto dovolání proto není odůvodněno (§ 243c odst.2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. listopadu 2002

JUDr. Ljubomír Drápal,v.r.

předseda senátu