21 Cdo 1033/2014
Datum rozhodnutí: 17.07.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění do 31.12.201321 Cdo 1033/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Zbyňka Poledny v právní věci žalobce J. K. , zastoupeného JUDr. Václavem Hochmannem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Rašínova č. 68/3, proti žalovaným 1) Eko Garden, s.r.o. v likvidaci , se sídlem ve Zlíně - Malenovicích, třída 3. května č. 696, IČO 44004133, zastoupené Mgr. Petrem Stavělíkem, advokátem se sídlem v Bučovicích, Slovenská č. 910, 2) M. B. , 3) V. B. , 4) P. P. , 5) P. P. , 6) J. K., 7) V. Z. , 8) M. K. , a 9) R. T. , o 43.067.746,17 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 40 C 160/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. listopadu 2013 č.j. 27 Co 407/2013-346, takto:

Dovolání žalobce se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11.11.2013 č.j. 27 Co 407/2013-346, kterým bylo odmítnuto odvolání žalobce proti výrokům usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 19.9.2013 č.j. 40 C 160/2008-316, jimiž byly zamítnuty návrhy žalobce na přerušení řízení ze dne 28.12.2012 a ze dne 9.9.2013, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první občanského soudního řádu odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost [§ 238 odst. 1 písm. f) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinném do 31.12.2013 (srov. Čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony)].

Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. července 2014
JUDr. Ljubomír Drápal předseda senátu