21 Cdo 1014/2009
Datum rozhodnutí: 02.03.2010
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., § 243b odst. 5, věta první o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
21 Cdo 1014/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobkyně A. M., proti žalovanému Zemědělskému družstvu Dubicko se sídlem v Dubicku, Družstevní č. 5, IČ 00150096, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru a náhradu ušlé mzdy, o žalobě na obnovu řízení a pro zmatečnost podané S. M. , proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.3.2008 č. j. 16 Co 60/2008-100 a 16 Co 61/2008-66, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 8 C 102/2008, o dovolání S. M. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 18. prosince 2008 č. j. 69 Co 712/2008-47, takto :

I. Dovolání S. M. se odmítá.
II. Žádný z účastníků ani S. M. nemají právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.) :
Dovolání S. M. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 18.12.2008 č. j. 69 Co 712/2008-47, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 19.11.2008 č. j. 8 C 102/2008-23 (jímž soud prvního stupně S. M. nepřiznal osvobození od soudních poplatků a jímž zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů), není přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. února 2006 sp. zn. 29 Odo 139/2006, popř. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2002, sp. zn. 29 Odo 205/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 102, ročník 2002).

Nejvyšší soud České republiky je proto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. - aniž by se mohl věcí dále zabývat - odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť S. M. s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a účastníkům v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 2. března 2010 JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.
předseda senátu