20 Nd 98/2005
Datum rozhodnutí: 22.06.2005
Dotčené předpisy:
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

20 Nd 98/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci řízení o dědictví po J. Z., zemřelému 26.září 2000, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 3404/2002, k návrhu na delegaci věci, takto:

Věc sp.zn. 99 D 3404/2002 Okresního soudu v Ostravě se přikazuje Okresnímu soudu v Klatovech.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. června 2005

JUDr. František I š t v á n e k , v. r.

předseda senátu