20 Nd 90/2005
Datum rozhodnutí: 27.05.2005
Dotčené předpisy:
20 Nd 90/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci péče o nezletilého O. D., dítě matky O. R., a otce L. D., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 58 P 36/2005, o zvýšení výživného, o určení příslušného soudu (§ 11 odst. 3, § 105 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů), takto :

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 58 P 36/2005 projedná a rozhodne Okresní soud v Pardubicích.V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o.s.ř. není usnesení odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. května 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu