20 Nd 87/2005
Datum rozhodnutí: 01.07.2005
Dotčené předpisy:
20 Nd 87/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci dědictví po zůstaviteli B. H., za účasti Ing. J. H. a Ing. A. H., vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 85 D 114/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 85 D 114/2005 se přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 7.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění.

V Brně dne 1. července 2005

JUDr. Vladimír Kůrka, v. r.

předseda senátu