20 Nd 85/2005
Datum rozhodnutí: 27.05.2005
Dotčené předpisy:
20 Nd 85/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci žalobce S. M., proti žalované L. M., o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn. 10 C 87/2005, o návrhu žalobce na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto :

Věc vedená u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn. 10 C 87/2005 se přikazuje Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodu.V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, není usnesení odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. května 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu