20 Nd 84/2005
Datum rozhodnutí: 12.07.2005
Dotčené předpisy:
20 Nd 84/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci žalobkyně K. a.s., proti žalované R. spol. s r.o., o 44.490,70 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 22 C 85/2005, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 22 C 85/2005 se přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění.

V Brně dne 12. července 2005

JUDr. Vladimír Kůrka, v. r.

předseda senátu