20 Nd 81/2005
Datum rozhodnutí: 17.08.2005
Dotčené předpisy:
20 Nd 81/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci žalobce I. Ch., proti žalované J. E., zastoupené opatrovníkem Mgr. D. B., justičním čekatelem Krajského soudu v Ostravě, o finanční náhradu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 18 C 215/99, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 18 C 215/99 se přikazuje Okresnímu soudu v Liberci.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení není odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. srpna 2005

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.

předseda senátu