20 Nd 386/2015
Datum rozhodnutí: 13.01.2016
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.20 Nd 386/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v právní věci žalobkyně HP LAK s. r. o. , se sídlem v Ostravě, Střádalů 638/59, identifikační číslo osoby 26820081, zastoupené JUDr. Kateřinou Martínkovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Sokolská třída 966/22, proti žalované Solwe Coom Trade, s. r. o. , se sídlem v Praze 5, nám. 14. října 1307/2, identifikační číslo osoby 25822781, zastoupené JUDr. Milanem Ostřížkem, advokátem se sídlem v Ostravě, Sadová 553/8, o zaplacení částky 437 631 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 21 C 269/2015, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 21 C 269/2015, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.
Odůvodnění:
Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (žalobkyně uvedla, že k návrhu soudu nemá námitek a u žalované se ve smyslu § 101 odst. 4 o. s. ř. předpokládá, že nemá námitky).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. ledna 2016


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu