20 Nd 32/2002
Datum rozhodnutí: 05.03.2002
Dotčené předpisy:
20 Nd 32/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v právní věci navrhovatele P. W. proti České správě sociálního zabezpečení se sídlem v Praze 5, Křížová 25, o opravném prostředku proti rozhodnutí správního orgánu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 166/2001, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 27 Ca 166/2001 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění.

V Brně dne 5. března 2002

JUDr. Vladimír K u r k a , v.r.

předseda senátu