20 Nd 257/2013
Datum rozhodnutí: 30.10.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.20 Nd 257/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Mikuška v právní věci žalobkyně CETELEM, a. s., se sídlem v Praze 5, Karla Engliše 5/3208, identifikační číslo osoby 25085689, zastoupené Mgr. Michaelou Fuchsovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Voršilská 10, proti žalovanému M. G. , vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 115 C 25/2013, o návrhu žalovaného na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 115 C 25/2013 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ústí nad Labem.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (s návrhem na delegaci z důvodu vhodnosti žalobkyně vyslovila souhlas).

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. října 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu