20 Nd 152/2007
Datum rozhodnutí: 29.05.2007
Dotčené předpisy:
20 Nd 152/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného F. V., proti povinným 1) J. M., a 2) M. M., pro 362.800,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 8 Nc 3469/2004, o dovolání oprávněného proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 5. 2006, č.j. 20 Cdo 2361/2005-59, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Oprávněný napadl dovoláním ve výroku uvedené rozhodnutí, jímž Nejvyšší soud podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o. s. ř. ), odmítl jeho dovolání proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 6. 2004, č. j. 5 Co 1288/2004-13.

Usnesení dovolacího soudu dovoláním úspěšně napadnout nelze. Z ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. plyne, že dovolání je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu. Občanský soudní řád nezakládá přípustnost dovolání proti usnesení dovolacího soudu, a proto neupravuje ani funkční příslušnost soudu pro projednání takového dovolání. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti tomuto usnesení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 1, věty první, o. s. ř. zastavil.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř. (povinným náklady nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. května 2007

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu