20 Nd 146/2003
Datum rozhodnutí: 25.09.2003
Dotčené předpisy:
20 Nd 146/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci žalobkyně N. H., proti žalovanému S. T., o vyloučení věci z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn. 8 C 87/2003-15, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn. 8 C 87/2003-15, se přikazuje Okresnímu soudu v Ústí nad Labem.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení není odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2003

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r.

předseda senátu