20 Nd 145/2003
Datum rozhodnutí: 25.09.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Nd 145/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci dědictví po V. M., za účasti J. M. a F. M., zastoupených Ing. M. M., vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 1 D 516/2003, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 1 D 516/2003, se přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 10.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení není odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2003

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r.

předseda senátu