20 Nd 139/2003
Datum rozhodnutí: 25.09.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 12 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Nd 139/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci žalobkyně Š. V. proti žalovanému P. V., zastoupenému advokátkou, o výživné, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 14 C 781/2002, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto :

Věc, vedená u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 14 C 781/2002, se přikazuje Okresnímu soudu v Táboře.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, není usnesení odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2003

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu