20 Nd 138/2007
Datum rozhodnutí: 21.06.2007
Dotčené předpisy:

20 Nd 138/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci žalobce V. R., zastoupeného advokátem, proti žalované DHL E. (C. R.), zastoupené advokátkou, o zaplacení částky 89.093,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 20 C 244/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 20 C 244/2005 se přikazuje Okresnímu soudu pro Prahu východ.


V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení není odůvodněno.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. června 2007


JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.


předseda senátu