20 Nd 137/2007
Datum rozhodnutí: 19.07.2007
Dotčené předpisy:20 Nd 137/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci dědictví po S. Š., zemřelém , naposledy bytem v P. , D. 1004/16, za účasti nezl. N. N. , bytem v H., J. 216, zastoupené matkou J. N., bytem tamtéž, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 32 D 149/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 32 D 149/2006 se přikazuje Okresnímu soudu ve Znojmě.


V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, není usnesení odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. července 2007

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á předsedkyně senátu