20 Nd 137/2003
Datum rozhodnutí: 30.10.2003
Dotčené předpisy:
20 Nd 137/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobkyně Mgr. I. T. proti žalovanému Ing. J. P., o příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 5 C 132/2003, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 5 C 132/2003, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 6.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění.

V Brně dne 30. října 2003

JUDr. Vladimír Kurka, v.r.

předseda senátu