20 Nd 132/2007
Datum rozhodnutí: 29.05.2007
Dotčené předpisy:

20 Nd 132/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci žalobkyně B. M., proti žalovanému V. Ch. M., o rozvod manželství, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn.11 C 360/2006, o návrhu žalobkyně na delegaci, takto:


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 11 C 360/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Šumperku.


V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, není usnesení odůvodněno.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. května 2007

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu