20 Nd 131/2007
Datum rozhodnutí: 21.06.2007
Dotčené předpisy:

20 Nd 131/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci dědictví po J. K., za účasti a) S. K., b) J. K., c) J. K., vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 28 D 98/2007, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 28 D 98/2007 se přikazuje Okresnímu soudu v Děčíně.


V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení není odůvodněno.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. června 2007


JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.


předseda senátu