20 Nd 130/2007
Datum rozhodnutí: 21.06.2007
Dotčené předpisy:

20 Nd 130/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci dědictví po S. Z., za účasti N. Z., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 44 D 93/2007, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 44 D 93/2007 se přikazuje Okresnímu soudu ve Zlíně.


V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, není usnesení odůvodněno.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. června 2007


JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r.


předsedkyně senátu