20 Nd 128/2007
Datum rozhodnutí: 21.06.2007
Dotčené předpisy:

20 Nd 128/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci žalobce M. a. s., zastoupeného advokátem, proti žalovaným a) K. B., a b) P. B., zastoupené opatrovníkem, justičním čekatelem Krajského soudu v Brně, o zaplacení částky 11.506,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 12 C 250/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 12 C 250/2006 se přikazuje Okresnímu soudu Plzeň - město.


V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení není odůvodněno.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. června 2007


JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.


předseda senátu