20 Nd 121/2007
Datum rozhodnutí: 29.05.2007
Dotčené předpisy:

20 Nd 121/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci žalobkyně L. M., proti žalovanému L. V., o určení platnosti odstoupení od kupní smlouvy, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 7 C 79/2006, o návrhu na delegaci, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 7 C 79/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.


V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, není usnesení odůvodněno.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. května 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu