20 Nd 120/2007
Datum rozhodnutí: 24.04.2007
Dotčené předpisy:

20 Nd 120/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci žalobce G. M. M., a.s., zastoupeného advokátem, proti žalovanému R. T., zastoupenému advokátkou, o zaplacení částky 73.209,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 16 C 230/2006, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 16 C 230/2006 se přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 9.


V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení není odůvodněno.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. dubna 2007


JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.


předseda senátu