20 Nd 117/2007
Datum rozhodnutí: 24.04.2007
Dotčené předpisy:
20 Nd 117/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci dědictví po A. B., za účasti M. B., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 26 D 233/2007, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 26 D 233/2007 se přikazuje Okresnímu soudu v Přerově.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení není odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. dubna 2007

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu