20 Nd 116/2007
Datum rozhodnutí: 14.06.2007
Dotčené předpisy:
20 Nd 116/2007-13
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci pana V. J., t. č. odd. ARO Nemocnice v Š., zastoupeného opatrovnicí JUDr. H. K., advokátkou, o vyslovení přípustnosti držení v ústavu zdravotnického zařízení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 32 L 20/2007, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 32 L 20/2007 se přikazuje Okresnímu soudu v Šumperku.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, není usnesení odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. června 2007

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á předsedkyně senátu