20 Nd 102/2013
Datum rozhodnutí: 07.05.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
20 Nd 102/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška, ve věci dědictví po Ing. P. I. , zemřelém 7. 6. 2012, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 19 D 661/2012, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 19 D 661/2012 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jičíně.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (s návrhem na delegaci z důvodu vhodnosti vyslovili souhlas všichni v úvahu přicházející dědicové zemřelého).

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. května 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D.
předsedkyně senátu