20 Nd 101/2005
Datum rozhodnutí: 23.08.2005
Dotčené předpisy:
20 Nd 101/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci dědictví po M. S., za účasti H. Š., vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. D 2019/2004, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. D 2019/2004 se přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení není odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23.srpna 2005

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.

předseda senátu