20 INS 15110/2011um: ...................--n-r---------------1 Drum: admthth Iamm

'I' HUĚEHHHDŮWHÍEH BUKU" mim i [Hmmm 'linku du äum _. ułlvanłmránlr u J' f dn: ....................... ..u ....... ..H IŮWÉIMÚHEHTIDA s lhjälü'ílú *á5953-5-2ü1E-T* h _É ü. Sáľ-ČR-Krajskásláłnízaslu telswwplmi 'I k velmi ~ 'u a Í Í : 'u I :astupitulstu l

Pľünłl .'Fa-L.

:má mi.

Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

20INS 15110/2011

I lvvv vvvl 'lv vu . vvvvllllvlvv

B-117, DA, tisková skupina 48983-5/2016

LHŮTA rozhodnutí NSČR

Lhůta: 10.06.2016

JUDr. Aleš Martin, IČ: 45331073, obch.náz. advokát, advokát, ID: ALEŠ_MART000000 1 Typ DS: PFO_ADVOK

Martin Aleš-JUDr. Martin Aleš, advokát, Houškova 524/30, 32600 Plzeň, CZ

ID DS: v72ij9c

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 11:07:52

27.05.2016 11:07:51 27.05.2016 11:07:52

31.05.2016 11 :18:08

06.06.2016 12:43 01.06.2016 00:17

Alena Dočkalová 31.05.201611:18:08

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Labancová Karolinav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-J'v...-..v. v-.. vl-v lvva Ivvv vv. v vvvvl v .lvl lv

20INS 15110/2011 B-117, DA, tisková skupina 48983-5/2016 LHŮTA Lhůta: 10.06.2016 rozhodnutí NSČR

Insolvenční agentura v.o.s., IČ: 29115540, obch.náz. insolvenční správce, ins. správce, ID: INSOLVE 3

Typ DS: P0

Insolvenční agentura v.o.s., Západní 1448/16, 36001 Karlovy Vary, CZ

ID DS: s4622p8

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 11:08:02

Alena Dočkalová 27.05.2016 11:12:23

Zprávu vypravil: Doručeno:

27.05.2016 11:08:02

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 11:12:23 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

06.06.2016 12:43 Kontrolu provedl: Labancová Karolina

28.05.2016 01 :28v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

Iv-I-vvv lvl . Ilvv l vuvl lvlvvvvlvv lv

20INS 15110/2011 B-117, DA, tisková skupina 48983-5/2016 LHŮTA Lhůta: 10.06.2016 rozhodnutí NSČR CHEVAK Cheb, a.s., IČ: 49787977, právnická, ID: CHEVAK CHEB,49787977

Typ DS: PO Číslo věřitele: 35

CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, 35002 Cheb, CZ

ID DS: t7acdj5

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 11:07:52

Alena Dočkalová 30.05.2016 06:22:26

Zprávu vypravil: Doručeno:

27.05.2016 11:07:52

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 06:22:26 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

06.06.2016 12:43 Kontrolu provedl: Labancová Karolina

31.05.2016 00:33v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvlvlvvlvl vl-

Ivvl lvvvv Iuvv lvuvlvvvlv

20INS 15110/2011 B-117, DA, tisková skupina 48983-5/2016 LHŮTA Lhůta: 10.06.2016 rozhodnutí NSČR TEREA Cheb S.ľ.O., IČ: 63507871, právnická, ID: TEREA CHEB, 6350787

Typ DS: PO Číslo věřitele: 51

TEREA Cheb s.r.o., Májová 588/33, 35002 Cheb, CZ

ID DS: tiw6wjn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 11:07:54

Alena Dočkalová 30.05.2016 10:06:25

Zprávu vypravil:

Doručeno:

27.05.2016 11:07:54 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 11 :07:54 30.05.2016 10:06:25

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 12:43 Kontrolu provedl: Labancová Karolina

31.05.2016 00:33v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-J'v...-..v. v-

20INS 15110/2011

vvvvu vv l lvvv lvva-vvaI-vvvlvvv

B-117, DA, tisková skupina 48983-5/2016

LHŮTA rozhodnutí NSČR

Lhůta: 10.06.2016

Mgr. Hejný Martin, IČ: 66251311, obch.náz. advokát, advokát, ID: HEJNÝ MART 1

Typ DS: PFO_ADVOK

Číslo věřitele: 52

Martin Hejný-Hejný Martin, Mgr., advokát, Opletalova 1015/55, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: mchhi8z

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 11:08:07 27.05.2016 11:08:08

27.05.2016 11:08:06 27.05.2016 11:08:08

30.05.2016 11:14:04

06.06.2016 12:43 31.05.2016 00:33

Alena Dočkalová 30.05.2016 11:14:04

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Labancová Karolinav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v v-J 'v-v-v--v-VÚV-vv l l Iuvvl lvlvv v vlvlvlv lvvvlv l

20INS 15110/2011 B-117, DA, tisková skupina 48983-5/2016 LHŮTA Lhůta: 10.06.2016 rozhodnutí NSČR Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM, ID: ČESKÁ SPR00006963 1

Typ DS: OVM_REQ Číslo věřitele: 53

Pracoviště České správy sociálního zabezpečení Plzeň (Česká správa sociálního zabezpe, Lobezská 2477/12, 32600 Plzeň, CZ

ID DS: x4rd4te Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 11:07:55

Alena Dočkalová 27.05.2016 11:08:24

Zprávu vypravil:

Doručeno:

27.05.2016 11:07:55 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 11:07:55 27.05.2016 11:08:24

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 12:43 Kontrolu provedl: Labancová Karolina

28.05.2016 01 :28KONEC VÝPISU

Spisová značkaz2OINS 15110/2011

Identifikace dotazuz48983-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.05.2016 10:20 Kontrolu provedl: Dočkalová Alena

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:6 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:6 adresátů přístupná DS:6 adresátůAdresátzJUDr. Aleš Martin, IČ: 45331073, Typľadvokát obch.náz. advokát, advokát

Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:v72ij9c

Název DS Martin Aleš, firma: JÚDr. Martin Aleš , IČ: 45331073 Adresa: Houškova 30/524, 32600 Plzeň, CZ nar. 05.09.1962 Adresát; Insolvenční agentura v.o.s., IČ: 'Typľins. 29115540, obch.náz. insolvenční Správce správce, ins. správce

Údaje o schránce: typzpo 1D DS:s46zZp8

Název DS firma: Insolvenční agentura v.o.s.

IČ: 29115540

Adresa: Západní 16/1448, 36001 Karlovy Vary, CZ

Adresát:CHEVAK Cheb, a.s., IČ: 49787977, právnická Údaje o schránce: typzpo

TYPľprávnická

1D DS:t7aodj5 Název DS firma:

CHEVAK Cheb, a.s. IČ: 49787977 Adresa: Tršnická 11/4, 35002 Cheb, CZ

AdresátzTEREA Cheb s.r.o., IČ: právnická Údaje o schránce: typzpo

TEREA Cheb s.r.o.

63507871, TYpľprávnioká 1D DS:tiw6wjn Název DS firma:

IČ: 63507871

Adresa: Májová 33/588, 35048 Cheb, CZ

Adresátszr. Hejný Martin, IČ: 66251311, Typľadvokát obch.náz. advokát, advokát

Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:mchhi8z

Název DS Martin Hejný, firma: Mgr. Martin Hejný, IČ: 66251311 Adresa: Opletalova 55/1015, 11000 Praha, CZ

01.09.1974

Adresátzčeská správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ:0VM REQ nar.

1D DS:x4rd4te

Název DS firma: Pracoviště správa sociálního zabezpečení) IČ: 00006963 Adresa: Lobezská 12/2477, 32600 Plzeň, CZ advokát, advokát,

1D:ALEŠ___MART000000

Stav DS Přístupná ev.č. 1038

IDleSOLVE

Stav DS Přístupná

ID:CHEVAK CHEB,49787977

Stav DS Přístupná

ID:TEREA CHEB,

Stav DS Přístupná

1D:HEJNÝ MART

Stav DS Přístupná ev.č. 9290

Typľostatní OVM ID:ČESKÁ SPR00006963

Stav DS Přístupná

České správy sociálního zabezpečení Plzeň (Česká

6350787 l lTisk

KSZPCPM

Strana 1 z 2

AAM112R

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátůz toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSZPCPM Strana 2 z 2 AAM112Rl11 !41ti 'f ;I.I;?I;Fll IQI'EJF IHÍJlJ' Éš-Ííšľ

ÚEČA .-v.viii'.iPe.1' FN! .1 ÚHŮHŮŮNÍ 5111513111111' Bureševe 20. IES? 3"." Brne tel.:54|59311l, Far: žít-il EIE 504 e-meil: pedetelnešjneeudte

Hrejeliěmu eeudu v Plzni

IU: ep; 111.: ESPL Ill [NS lSlllli'ElľlI

"k" Brně :ine 25. května Iłülě sen. en. 25" NSČR. 4512015

Fe rezhednutí e develšrií veeílšme erigínšl a pět etejnepišü reehetlnutt Nejvyšším eeutíu El eriginšl vši-mame e převzetí věei Nejvyšším eeutlem e tím, aby: li eriginšł meheilnutí e erigínšl záznamu e pfevvetí věei Nejvyšším eeiiizlem byla' eešurnełieevšnv tie preeeeníhe Spiău 1iv'iiišehe eeudu,

21 Stejnepie tezíietliiutí (který Nejvyšší eetiizl jiš .zveřejnil v íneelveněnim ľEjšlřÍkLl] byl zvláštním epůeebem deměen develetelí, dlušiiíltu, ineelveněeímii epršveí, věřiteleltěmu výběru [zástupci věřitelů) e stětnírnu zestupíteletví, šterě (případně) veteupíle tle ínšiiiveiiěníhe řízení (jejich ešetupefun nebe ameeněnefunj.

Mgrl'víílen Pelěšeš,v. I'.

7.../ předseda eenštii

... W *s

Ze epršvneet vj'liuttive í: gríii Rafejeve., DES-Ecgüžc'oažäaąăł 190,?Přiltiha: [Ill: textu III. ě* ~ ...l-..r .ia _ ' I l l. KÁE_ k- I-"Ill IllLFEIL.-I-łtłürwhd !Film I'lthł._ Jill-'f PHI-H '-III-'-P19' :i 1 ..'i' i. i --i1 . E __.I .-'J-i'ihrť-f-Elite-..4.11 ~-' ' ' '.'. F1. __-l dešle . Te u.: :i _ . 'II '-1: ...I-III.. It' MWWHHWW-------i L a ve me x __,_ l.. .'.1-. ťl-:I En Li-für; 'I ' P05.ij i; ..LJ mm,-l .. ale-11'? Eau 55 V Pllnt

üeaIu EE.U5.EDIE 09.13 Punat :iraníprllnh: líü

'.'.-l '_ Jr? HrT '-I' . I H-"FI-I 75-:: I Pece! :tlrnmieu-1 '7 'I'