20 Cdo 978/2009
Datum rozhodnutí: 22.07.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 978/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Olgy Puškinové v exekuční věci oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinné A. V., pro 76 291,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 20 Nc 5488/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 13. 6. 2008, č. j. 25 Co 268/2008-23, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Shora označeným usnesením krajský soud odmítl podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ), odvolání proti usnesení ze dne 25. 10. 2007, č. j. 20 Nc 5488/2007-7, kterým okresní soud nařídil podle platebních výměrů oprávněné ze dne 28. 6. 2007, pro celkovou pohledávku ve výši 76 291,- Kč, pro náklady exekuce a náklady soudního exekutora, exekuci na majetek povinné, a jejím provedením pověřil Mgr. P. K., soudního exekutora.


Rozhodnutí odvolacího soudu napadla povinná dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinná byla právnicky vzdělána. Okresní soud ji proto usnesením ze dne 2. 2. 2009, č. j. 5488/2007-37, vyzval, aby si zvolila ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil, že nevyhoví-li výzvě, dovolací soud řízení zastaví.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení zastavuje pro neodstranění tohoto nedostatku vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. července 2009


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu