20 Cdo 974/2011
Datum rozhodnutí: 28.06.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 974/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné FAST FINANCE s. r. o. , se sídlem v Praze 1, Biskupský dvůr 2095/8, identifikační číslo osoby 26116006, zastoupené JUDr. Ivo Marethem, advokátem se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Strojírenská 34, proti povinné N. Š. , pro 5 520,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 8 Nc 4371/2005, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 8. 2009, č. j. 26 Co 66/2009-80, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud napadeným rozhodnutím zrušil usnesení soudu prvního stupně ze dne 1. 12. 2008, č. j. 8 Nc 4371/2005-70, a řízení o zastavení exekuce vedené soudem prvního stupně na základě podání povinné ze dne 7. 2. 2008, ve znění podání ze dne 18. 3. 2008, zastavil. Dále nepřiznal účastníkům náhradu nákladů řízení o zastavení exekuce a řízení před odvolacím soudem.

Povinná podala proti usnesení dovolání, které vzala prohlášením do protokolu u Okresního soudu ve Znojmě dne 2. 3. 2011 zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.

O případných nákladech vzniklých oprávněné v dovolacím řízení rozhoduje soudní exekutor (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti touto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. června 2011
JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r. předsedkyně senátu