20 Cdo 954/2004
Datum rozhodnutí: 31.03.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 954/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného D. p. h. m. P., zastoupeného advokátem, proti povinnému S. B., prodejem movitých věcí, pro 104,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 21 E 146/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9.9.2002, č.j. 23 Co 276/2002-14, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu včasným dovoláním. Jelikož nebyl zastoupen, soud prvního stupně mu ustanovil k ochraně jeho zájmů v dovolacím řízení zástupcem JUDr. I. T., advokátku; ta posléze sdělila, že si povinný nepřeje, aby podávala dovolání ve věci, kde mu byla ustanovena .

Nejvyšší soud posoudil uvedené sdělení podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) jako zpětvzetí dovolání.

Podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. platí, že vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Nejvyšší soud proto tak rozhodl.

Výsledek dovolacího řízení by nemohl být jiný ani při odlišném výkladu podání dovolatelovy zástupkyně; nedostatek jeho zastoupení advokátem (při podání dovolání) nebyl totiž navzdory opatřením soudu prvního stupně odstraněn (viz § 241, § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř; oprávněnému, jenž by měl na jejich náhradu právo, však ve stadiu dovolacího řízení žádné prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. března 2005

JUDr. Vladimír Kůrka, v. r.

předseda senátu