20 Cdo 909/2005
Datum rozhodnutí: 22.09.2005
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 909/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné J. S., zastoupené advokátem, proti povinnému J. K., pro 47.154,- Kč srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 1 E 626/2004, o dovolání povinného proti usnesení Okresního soudu v Benešově ze dne 2. 8. 2004, č.j. 1 E 626/2004-12, takto :

Řízení o dovolání se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl podáním označeným dovolání v záhlaví uvedené rozhodnutí, jímž okresní soud nařídil k uspokojení pohledávky 47.154,- Kč výkon rozhodnutí srážkami z důchodu.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o.s.ř. ), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Z citovaného ustanovení vyplývá, že dovoláním rozhodnutí soudu prvního stupně úspěšně napadnout nelze. Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je odvolání (§ 201 o.s.ř.); občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudů pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí. Tím, že povinný směřuje dovolání přímo proti rozhodnutí soudu prvního stupně, uvedenou podmínku dovolacího řízení opomíjí. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud proto řízení o dovolání proti usnesení soudu prvního stupně, které touto vadou trpí, zastavil (§ 104 odst. 1, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Okresní soud zváží, zda podání povinného ze dne 1. 9. 2004 není podle obsahu řádným opravným prostředkem (odvoláním) proti usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. září 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu