20 Cdo 812/2004
Datum rozhodnutí: 16.11.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 812/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné A. a. s., zastoupené advokátkou, proti povinnému Ing. J. K., zastoupenému advokátkou, pro částku 2.683.329,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 14 Nc 336/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 8. prosince 2003, č. j. 29 Co 757/2003-20, t a k t o:Dovolací řízení se zastavuje.O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které posléze, podáním z 30. června 2004 došlým Okresnímu soudu v Kolíně 7. července 2004, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů zastavil.

Náklady oprávněného určí spolu s náklady exekuce exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce, který doručí oprávněnému a povinnému (§ 88 odst. 1 exekučního řádu).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. listopadu 2004

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu