20 Cdo 810/2007
Datum rozhodnutí: 24.05.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 810/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněného Ing. J. Š., zastoupeného advokátem, proti povinnému Ing. P. Š., za účasti Mgr. J. Š., pro 1 146 000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 9 NcE 1637/2005, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 6. 2006, č.j. 12 Co 192/2006-32, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Oprávněný podal proti shora označenému usnesení krajského soudu dovolání, které posléze vzal podáním ze dne 16. 3. 2007 zpět.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) zastavil.


Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; povinnému, jež by měl na jejich náhradu právo, náklady v této fázi řízení (podle obsahu spisu) nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. května 2007


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu