20 Cdo 80/2016
Datum rozhodnutí: 01.02.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.20 Cdo 80/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v právní věci oprávněného Stavebního bytového družstva Havířov se sídlem v Havířově, Hornosušská č. 1041/2, identifikační číslo osoby 00415227, zastoupeného JUDr. Stanislavem Mouralem, MBA, advokátem se sídlem v Ostravě, 28. října č. 2663/150, proti povinné I. K. , H., o splnění povinnosti, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočky v Havířově pod sp. zn. 125 E 1005/2006, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. prosince 2014, č. j. 10 Co 542/2014-253, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. prosince 2014, č. j. 10 Co 542/2014-253, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. února 2016 JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu