20 Cdo 798/2017
Datum rozhodnutí: 09.05.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.201320 Cdo 798/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Ivany Kudrnové a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Raiffeisen stavební spořitelna a. s. , se sídlem v Praze 3, Koněvova č. 2747/99, identifikační číslo osoby 492 41 257, proti povinnému R. I. , zastoupenému R. I., obecným zmocněncem, pro 901 586,79 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 64 EXE 3185/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 9. 2015, č. j. 26 Co 914/2014-285, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 9. 2015, č. j. 26 Co 914/2014-285, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) zastavil, neboť dovolatel vzal podáním ze dne 21. 10. 2016 a ze dne 7. 12. 2016 (viz podání na čl. 368 a čl. 386) své dovolání v celém rozsahu zpět.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno ( § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 5. 2017
JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu