20 Cdo 790/2003
Datum rozhodnutí: 22.01.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 790/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Správy majetku města K., proti povinným 1) J. G., a 2) A. G., zřízením soudcovského zástavního práva, pro 14.950,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 1 E 1560/2001, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25.6.2002, č.j. 26 Co 247/2002-26, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva.

Proti usnesení odvolacího soudu podali povinní dovolání, jež dříve, než o něm mohlo být rozhodnuto, vzali v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. platí, že vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Nejvyšší soud proto tak rozhodl.

O nákladech dovolacího řízení rozhodl soud podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněné, jež by měla ve smyslu těchto ustanovení právo na jejich náhradu, však v tomto stadiu řízení prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. ledna 2004

JUDr. Vladimír Kurka, v.r.

předseda senátu