20 Cdo 771/2010
Datum rozhodnutí: 24.03.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 771/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. , se sídlem v Českých Budějovicích, Novohradská 738/40, IČ 251 66 115, zastoupeného JUDr. Janem Kačerem, advokátem se sídlem ve Zdíkově 185, proti povinnému J. P ., zastoupenému JUDr. Jiřím Šmrhou, advokátem se sídlem ve Strakonicích, Plánkova 600, pro 1.008,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 17 Nc 4225/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. června 2009, č. j. 24 Co 1460/2009 - 14, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud shora označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 29. 12. 2008, č. j. 17 Nc 4225/2008 - 6, kterým Okresní soud ve Strakonicích nařídil podle rozsudku téhož soudu ze dne 2. 5. 2005, č. j. 4 C 21/2005 - 39, exekuci k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 1.008,- Kč, nákladů předcházejícího řízení ve výši 2.445,- Kč a k úhradě nákladů exekuce a oprávněného, jejímž provedením pověřil Mgr. Kamila Košinu, soudního exekutora se sídlem Stachy, Zvíkov 79.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal povinný dne 17. 7. 2009 dovolání (doručené soudu prvního stupně téhož dne), které vzal podáním ze dne 18. 1. 2010, doručeným soudu prvního stupně dne 19. 1. 2010, výslovně zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. března 2010

JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu