20 Cdo 767/2005
Datum rozhodnutí: 27.10.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 767/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci oprávněné P. a.s., zastoupené advokátem, proti povinnému K. Š., o nařízení exekuce, pro 72.326,22 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. Nc 3142/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 20.10.2004, č.j. 26 Co 461/2004-38, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o nařízení exekuce a pověření exekutora jejím provedením, včasné dovolání, jež dříve, než o něm bylo rozhodnuto, vzal zpět.

Podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. platí, že vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Nejvyšší soud proto tak rozhodl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu podle § 87 a násl. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. října 2005

JUDr. Vladimír K ů r k a , v. r.

předseda senátu