20 Cdo 766/2007
Datum rozhodnutí: 14.06.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 766/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné F. T. B.V., proti povinné M. 2001, spol. s r.o., pro částku 6.529.945,05 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 Nc 16013/2003, o dovolání 1) F. I., s.r.o., 2) F. A. S. M., 3) H., spol. s r.o., všech zastoupených advokátem, proti usnesení Městského soudu v Praze z 29. 6. 2006, č. j. 14 Co 271/2006-30, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :


Odvolatelé F. I., s.r.o., F. A. S. M. a H., spol. s r.o., podali proti shora označenému usnesení městského soudu dovolání, které posléze podáním z 11. 5. 2007, doručeným obvodnímu soudu 14. 5. téhož roku, vzali v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. června 2007


JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.


předseda senátu