20 Cdo 760/2007
Datum rozhodnutí: 27.01.2009
Dotčené předpisy:
20 Cdo 760/2007-2

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci oprávněného J. Ch., proti povinnému M. M., zastoupenému advokátem, pro 560 000,- Kč s příslušenstvím, prodejem nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Trutnově, pod sp. zn. E 3391/98, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 9. 2006, č.j. 26 Co 281/2005-81, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2008, č. j. 20 Cdo 760/2007-95, se v záhlaví a ve výroku o p r a v u j e tak, že namísto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 9. 2006, č. j. 26 Co 218/2005-81, je správně usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 9. 2006, č. j. 26 Co 281/2005-81.

O d ů v o d n ě n í :

V písemném vyhotovení ve výroku uvedeného usnesení Nejvyššího soudu došlo k nesprávnému uvedení čísla jednacího usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 9. 2006.

Nejvyšší soud proto postupoval podle § 164, § 167 odst. 2, § 243c občanského soudního řádu a zřejmou nesprávnost opravil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. ledna 2009

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, v. r.

předsedkyně senátu