20 Cdo 743/2003
Datum rozhodnutí: 29.05.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 743/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Jany Hráchové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Č. p., a. s., proti povinnému P. B., zastoupenému advokátem, srážkami ze mzdy, pro 107.695,-Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. E 3166/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. května 2002, č.j. 9 Co 174/2002-21, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V souladu s ustanovením § 237 odst. 1, písm. c/, odst. 3, § 238a odst. 2 a § 243c odst. 2 o.s.ř. není usnesení odůvodněno.

V Brně dne 29. května 2003

JUDr. Vladimír K u r k a , v.r.

předseda senátu